Spring naar de inhoud

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

Een bestuur met meerdere scholen, heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van het schoolbestuur. Leden van de GMR zijn personeelsleden en ouders van de diverse scholen.

Te downloaden: 

samen uniek