Daltonschool – Ees

Daltonschool - Ees

scholen-03

Daltonschool Ees is sinds 1990 een officiële Daltonschool. We waren de 3e Daltonschool in Drenthe. Een Daltonschool gaat uit van drie principes; het leren hanteren van keuzevrijheid, het leren zelfstandig te werken en het leren samen te werken. Deze principes laten verschillende vormen van organisatie toe en Daltonscholen verschillen dan ook van elkaar. Een Daltonschool blijft altijd in ontwikkeling, net als onze maatschappij.

Op een Daltonschool wordt een goed pedagogisch klimaat gecreëerd op basis van vertrouwen tussen kinderen onderling, tussen leerkrachten onderling en tussen kinderen en leerkrachten. Er wordt met de kinderen en leerkrachten gereflecteerd op hun gedrag, de werkhouding, de inhoud van de leerstof en het hele proces daarvan.

Wij vinden het belangrijk aan te geven welk toekomstbeeld wij met de Daltonschool voor ogen hebben. Met een duidelijk omschreven toekomstbeeld weet je als school in welke richting je werkt bij veranderingen en verbeteringen. Een toekomstbeeld motiveert. Als ouders een school zoeken voor hun kind, kan de visie een belangrijke richtingaanwijzer voor hen zijn: hanteert de school dezelfde uitgangspunten omtrent samenleving, onderwijskundige beleid en pedagogisch klimaat? In onze dynamische samenleving kan een visie naar onze mening niet star zijn. Wij zullen ons dus op onze visie regelmatig herbezinnen.

Wij zijn een openbare school, dat wil zeggen dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht hun religieuze- of culturele achtergrond. Als we onze missie gaan vertalen in onze visie, dan gaan we uit van de woorden SAMEN, WERKEN, EIGEN en WIJSHEID (zie onze website voor meer informatie hierover).

Contactgegevens

Daltonschool Ees

Scholen op de kaart

Kies een school

De Aanloop
Valthermond

Ekkelhof
Drouwen

School 75
Nieuw Buinen

De Poolster
Nieuw Buinen

De Westhoek
Tweede Exloërmond

De Meander
Borger

De Weiert
Odoorn

De Zweng
Exloo

opoborger-slogan