Directeur Bestuurder

Directeur Bestuurder OPO Borger-Odoorn

In 2016 heeft de gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn ingestemd met het invoeren van een nieuw bestuursmodel voor het Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke eis tot scheiding van de functies van Directeur Bestuurder en het toezicht daarop. Ook past het nieuwe bestuursmodel beter bij het openbaar primair onderwijs van de toekomst.

Met deze overstap naar een andere bestuursvorm is ook de taak van de gemeenteraad veranderd. Het recht op goedkeuring van de begroting en het recht op instemming met het jaarverslag wat sinds de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in de gemeente Borger-Odoorn tot de taak van de gemeenteraad behoorde, is hiermee overgedragen aan de Raad van Toezicht van stichting OPO.

De gemeenteraad behoudt het recht om de leden van de Raad van Toezicht te benoemen en voert jaarlijks overleg met de Directeur Bestuurder van stichting OPO. De overheidsverantwoordelijkheden zijn hiermee gewaarborgd.

De Directeur Bestuurder, merv. drs. J. (Jacqueline) Drok MME, bestuurt de stichting en dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

De Raad van Toezicht toetst of de Directeur Bestuurder bij de beleidsontwikkeling en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt op het belang van de totale organisatie en de maatschappelijke functie van de stichting.

In de statuten is beschreven welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in detail zijn belegd bij de gemeenteraad, de Raad van Toezicht en de Directeur Bestuurder.

Over OPO Borger-Odoorn

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn is de onderwijsorganisatie voor het openbaar onderwijs in de gemeente Borger-Odoorn.

De basisscholen voor openbaar basisonderwijs werken met elkaar samen, maar wel met behoud van ieders eigen identiteit en schoolprofiel. Doel van de samenwerking is het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs