Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Wat doet een GMR?

De GMR behandelt ‘bovenschoolse’ aangelegenheden. In de GMR is een ouder- en personeelsgeleding vertegenwoordigd.

GMR

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van het schoolbestuur.
Leden van de GMR zijn personeelsleden en ouders van de diverse scholen.
Personeelsleden kiezen de personeelsgeleding en ouders de oudergeleding.

Te downloaden:

  • Reglement GMR
  • Medezeggenschapsstatuut
  • Bevoegdheden (G)MR
  • Huishoudelijk reglement
Over OPO Borger-Odoorn

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn is de onderwijsorganisatie voor het openbaar onderwijs in de gemeente Borger-Odoorn.

De basisscholen voor openbaar basisonderwijs werken met elkaar samen, maar wel met behoud van ieders eigen identiteit en schoolprofiel. Doel van de samenwerking is het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs