Privacy

Privacyverklaring

Onze scholen verwerken persoonsgegevens van u en uw kinderen en van haar medewerkers. Het schoolbestuur is als bevoegd gezag wettelijk verantwoordelijk. Stichting OPO Borger-Odoorn vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving.

Hoe wij, als stichting en onderliggende scholen de privacy van de leerlingen, ouders/ verzorgers en medewerkers waarborgt kunt u lezen in onderstaande reglementen en protocollen.

Stichting OPO Borger-Odoorn heeft een Functionaris Gegevensbescherming die te bereiken is via e-mailadres privacy@opoborger-odoorn.nl.

 

Privacyreglement

Responsible Disclosure