Tussen schoolse opvang (TSO)

De Lunchclub

De eigen organisatie van de TSO is ondergebracht bij De Lunchclub. Dit maakt deel uit van het OPO Borger-Odoorn en verzorgt de organisatie van de TSO op de scholen van OPO Borger-Odoorn en ziet toe op de kwaliteit. De tussenschoolse opvang van De Lunchclub wordt zoveel mogelijk afgestemd op de wensen en faciliteiten van de school en de schoolvisie. De contactgegevens van de De Lunchclub staat op de website www.delunchclub-opo.nl

De overblijfregeling staat vermeld in de algemene schoolgids en de schoolgids van de individuele scholen. De overblijfregeling van De Lunchclub staat ook vermeld op de website www.delunchclub-opo.nl

De volgende scholen maken gebruik van De Lunchclub

  • OBS De Meander
  • OBS 75
  • OBS De Zweng
  • OBS De Aanloop
  • OBS De Linderakkers
  • OBS De Westhoek
  • OBS De Poolster
  • OBS Ekkelhof

Overige scholen

Over OPO Borger-Odoorn

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn is de onderwijsorganisatie voor het openbaar onderwijs in de gemeente Borger-Odoorn.

De basisscholen voor openbaar basisonderwijs werken met elkaar samen, maar wel met behoud van ieders eigen identiteit en schoolprofiel. Doel van de samenwerking is het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs