De Weiert – Odoorn

De Weiert - Odoorn

scholen-10

OBS De Weiert is de enige school in het dorp Odoorn. Op dit moment bezoeken bijna 200 kinderen uit voornamelijk Odoorn, Odoornerveen, Klijndijk en Valthe de school. De kinderen zijn verdeeld over acht groepen.
De Weiert is een openbare school. Openbare scholen staan open voor alle kinderen van welke godsdienst of levensbeschouwing dan ook. In groep 8 wordt wekelijks 45 minuten levensbeschouwelijk onderwijs vanuit de Hervormde Gemeente en/of vanuit het Humanistisch Verbond gegeven.

We proberen een klimaat te scheppen waarin orde en regelmaat is en waarin het kind zich veilig voelt en waarin het zich zo goed mogelijk naar eigen mogelijkheden kan ontwikkelen. Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen met plezier komen en iets leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. We willen de kinderen verantwoording bijbrengen voor hun doen en denken en hen leren andermans mening te respecteren en te waarderen. We proberen de kinderen duidelijk te maken, dat ze in een multiculturele wereld leven, waarin ze kennis (moeten) maken en rekening houden met andere culturen en levenswijzen. Daarnaast zijn we in 2002 gestart met de implementatie van het BAS – traject. We kunnen dit traject als volgt beschrijven: De druk op basisscholen om het onderwijs af te stemmen op de pedagogische en didactische behoeften van kinderen neemt toe. De verschillen tussen kinderen binnen één leeftijdsgroep worden groter. Ten dele kan deze druk verklaard worden door de ontwikkeling waarin scholen zich steeds vaker voor hun onderwijsresultaten moeten verantwoorden, zowel naar ouders, bestuur als de overheid.

Contactgegevens

OBS de Weiert

Scholen op de kaart

Kies een school

De Aanloop
Valthermond

Ekkelhof
Drouwen

School 75
Nieuw Buinen

De Poolster
Nieuw Buinen

De Westhoek
Tweede Exloërmond

De Meander
Borger

De Weiert
Odoorn

De Zweng
Exloo

opoborger-slogan