De Zweng – Exloo

De Zweng – Exloo

scholen-04

De Zweng is een openbare school. Dit betekent dat de school openstaat voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.
We zijn een school waar elk kind, dat in Exloo woont, terecht kan zonder voorbehoud.
Onze school wil alle kinderen de ruimte bieden om zich te ontplooien, vanuit een positieve kijk op kinderen. Rekening houden met elkaar en elkaar ondersteunen, daar waar mogelijk, zijn belangrijke peilers. We leggen de lat hoog en willen ook tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen die wat meer aankunnen. Daarvoor hebben we onder meer levelwerk aangeschaft en zijn we de komende twee jaar pilotschool om beleid te ontwikkelen ten behoeve van de plus leerlingen. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en dagen ze uit om het beste uit zichzelf te halen. We bespreken niet alleen het product (het resultaat) met de kinderen, maar ook het proces.

We hechten aan goede omgangsvormen en vinden het belangrijk dat we op een positieve manier met elkaar omgaan. We geven graag complimenten en benadrukken de eigenheid en de kwaliteiten van onze leerlingen. Tolerantie en begrip zijn kernwaarden. We willen de kinderen veel leren en willen ook dat ze het zelf belangrijk vinden om zich hiervoor in te spannen. We vinden het belangrijk dat kinderen mede eigenaar worden van hun eigen leerproces en een pro actieve houding ontwikkelen. We zijn bezig om ons leerpakket en onze inrichting uitdagender te maken voor onze kinderen. Zo beginnen we al in groep 1 met Engels en hebben een uitdagend lesaanbod voor plus kinderen, mediawijsheid en sport.

Contactgegevens

OBS de Zweng

Scholen op de kaart

Kies een school

De Aanloop
Valthermond

Ekkelhof
Drouwen

School 75
Nieuw Buinen

De Poolster
Nieuw Buinen

De Westhoek
Tweede Exloërmond

De Meander
Borger

De Weiert
Odoorn

De Zweng
Exloo

opoborger-slogan