Spring naar de inhoud

Algemene informatie

OPO Borger-Odoorn vindt een goede doorgaande lijn in het belang van de ontwikkeling van 0 – 13 jarigen erg belangrijk. Dat begint met de afstemming met de kinderopvang, een belangrijke partner in de ontwikkeling van kinderen. Op zeven scholen hebben wij een directe samenwerking in de vorm van een kindcentrum: opvang en onderwijs zitten onder één dak. Hiermee worden ouders ontzorgt en werken we samen.

Op de andere locaties worden de kinderen door de kinderopvangorganisaties vervoert naar de opvanglocaties. Dit zorgt voor een duidelijke scheiding tussen schooltijden opvangtijd. Kinderen komen in een andere setting, ontmoeten verschillende leeftijdsgenoten en kunnen loskomen van school. Ook met deze externe organisaties hebben wij goede afspraken over de samenwerking en doorgaande lijn. 

Keikidz, Partou, Speelhuis en Kinderwereld zijn belangrijke partners van OPO Borger-Odoorn. Met de andere kinderopvangorganisaties in de regio hebben wij ook een goede relatie.

Op de websites van de scholen is specifiek te lezen op welke wijze zij uitvoering geven aan de opvang op of naast de school.

samen uniek