Spring naar de inhoud

Onderwijsbureau

Aan de stichting is een Onderwijsbureau verbonden, ter ondersteuning van de directeur-bestuurder, de schoolleiders en de scholen. De medewerkers staan onder leiding van de directeur-bestuurder. Expertise is ondergebracht binnen de volgende portefeuilles: 

  • Onderwijs & Kwaliteit
  • Personeel & Organisatie
  • Financiën
  • Huisvesting
  • ICT
  • Privacy/ Functionaris gegevensbescherming
  • Administratie / Secretariaat
samen uniek