Spring naar de inhoud

Privacybeleid

Privacyverklaring bij gebruik van onze website en contactformulier 

Stichting OPO Borger-Odoorn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Stichting OPO Borger-Odoorn heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Deze is te bereiken via privacy@opoborger-odoorn.nl 

Welke gegevens wij verzamelen, met welk doel en grondslag 

Wanneer u contact met ons opneemt, deelt u persoonsgegevens met ons. Deze geeft u vaak zelf door, zodat wij een vraag kunnen beantwoorden.    

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn vragen wij bij het gebruik maken van het contactformulier uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en natuurlijk het bericht die u naar ons wenst te sturen.  

Wanneer u het contactformulier invult en de hierboven genoemde data aan ons verstrekt, geeft u toestemming om deze te gebruiken voor het onderhouden van contact.  

Door gebruik te maken van ons contact formulier, verwerkt Stichting OPO Borger-Odoorn uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Contact met u opnemen om uw vraag te beantwoorden 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Stichting OPO Borger-Odoorn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting OPO Borger-Odoorn) tussen zit. Stichting OPO Borger-Odoorn gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Stichting OPO Borger-Odoorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Door het contactformulier te versturen geeft u toestemming om deze te bewaren in onze mailbox (hier komen ingevulde contactformulieren binnen). Nadat de communicatie is beëindigd, bewaren we uw ingevulde contactformulier maximaal zes maanden. Als u wilt dat we deze gegevens (eerder) wissen, stuur ons een verzoek, dan doen we dit uiteraard.  De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Stichting OPO Borger-Odoorn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevens die u aan ons toevertrouwt via het contactformulier gebruiken wij niet voor andere (commerciële) doeleinden. Stichting OPO Borger-Odoorn verkoopt persoonsgegevens nooit aan derden.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Stichting OPO Borger-Odoorn gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting OPO Borger-Odoorn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@opoborger-odoorn.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  

Stichting OPO Borger-Odoorn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Stichting OPO Borger-Odoorn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming  via privacy@opoborger-odoorn.nl. 

 

samen uniek