Spring naar de inhoud

Openbaar onderwijs

Wat zijn de kernwaarden van het openbaar onderwijs? 

Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn waarden waar we in het openbaar onderwijs voor staan. Zij bieden richting bij het maken van keuzes over onderwijs, samenwerking en hoe we met elkaar omgaan. Je kunt ze gebruiken als toetssteen of kompas en je bij alles wat je doet afvragen: Past dit wel bij onze waarden? Draagt het bij aan onze fundamentele opdracht richting de samenleving? Het zijn ook waarden waarop we elkaar kunnen aanspreken én waarop we aangesproken mogen worden. 

Gelijkwaardigheid
Op de openbare school is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard. 

Vrijheid
Op de openbare school kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander. 

Ontmoeting
Op de openbare school leren we van elkaars verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld. 

Openbare Scholen – Waar Verhalen Samenkomen 

De slogan voor het openbaar onderwijs is: Openbare Scholen – Waar Verhalen Samenkomen. De openbare school is dé ontmoetingsplaats bij uitstek, de plek waar je nieuwe verhalen leert kennen en jouw eigen verhaal verder ontwikkelt, in relatie met anderen. Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit vrijheid, ontmoet je de ander en ontmoet je mensen met verhalen vanuit de hele wereld. 

Werken volgens de kernwaarden, levert jouw school veel op: 

  • Je draagt uit waar je als school trots op bent en wat je bijdrage is aan de samenleving. 
  • Je geeft je school een duidelijk profiel: hier staan we voor en dit mag je van ons verwachten. 
  • Je geeft betekenisvol onderwijs waarin de kernwaarden actief geoefend worden. 
  • Je laat zien dat jouw openbare school echt werk maakt van de burgerschapsopdracht. 
  • Er ontstaat een betere sfeer in de klas, waarin leerlingen zichzelf mogen zijn, oefenen met democratische waarden en elkaar écht ontmoeten. 

 

samen uniek