Spring naar de inhoud

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. De belangrijkste zaken uit deze  wet zijn:

  • Reguliere en speciale scholen werken samen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen in zgn. samenwerkingsverbanden.
  • Elk schoolbestuur heeft zorgplicht. Dit betekent dat het schoolbestuur van de school waar het kind wordt aangemeld voor een passende plek voor het kind dient te zorgen als er sprake is van een zeer specifieke onderwijsbehoefte van het kind.
  • Scholen, gemeenten en jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg.

OPO Borger-Odoorn  maakt als schoolbestuur deel uit van het Samenwerkingsverband/SWV 22-02. Op onze scholen bieden wij basisondersteuning:

  • Wij bieden basisondersteuning aan leerlingen op onze scholen
  • Alle leerlingen moeten zich veilig voelen op onze scholen.
  • Alle leerlingen moeten zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
  • Wij kunnen extra ondersteuning bieden aan kinderen, dit kan per school verschillen.

Wij hebben een eigen Ondersteuningsteam met deskundigen die in overleg met de leerkracht, intern begeleider en ouders/verzorgers meekijken naar wat mogelijk is. Deze ondersteuningsstructuur is beschreven in de schoolgidsen van elke school.

samen uniek