Spring naar de inhoud

Algemene Informatie

Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn is een stichting voor primair onderwijs in de plattelandsgemeente Borger-Odoorn in Zuidoost Drenthe met elf scholen. De organisatie biedt onderwijs aan 1000 leerlingen. Er zijn 130 medewerkers in dienst bij de stichting.

Onze schoolleiders zijn integraal verantwoordelijk voor de onderwijsorganisatie en belast met de algehele, dagelijkse leiding van de school of duo-school. Samen met de directeur-bestuurder vormen zij het managementteam. Het onderwijsbureau biedt als service organisatie ondersteuning. Wij geven medewerkers de ruimte gedeeld leiderschap te tonen, ten gunste van de kwaliteit van de eigen school én de andere scholen. Jaarlijks organiseren wij een personeelsdag met als doel ontmoeten, leren en ontspannen. Medewerkers nemen deel aan interne kennisnetwerken, zodat leren van en met elkaar ontstaat.

OPO Borger-Odoorn staat niet op zich, maar is onderdeel van het Drentse netwerk van openbare stichtingen. Er wordt samen opgetrokken op verschillende thema’s. Doel is het behoud en garanderen van (de kwaliteit van) het openbaar onderwijs in de regio.

In 2022 is onderzoek gedaan naar de profilering van de individuele scholen en van de stichting. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe huisstijl en een profiel. Wij zijn trots op wie we zijn. Elf scholen die vanuit eigen kracht, passend bij de omgeving, iedere dag onderwijs verzorgen. Wij horen bij elkaar èn zijn verschillend: iedere school werkt met een grote mate van autonomie vanuit een concept, aan doelen en plannen, binnen de kaders van de stichting. SAMEN UNIEK!

  • Kinderen en medewerkers zijn UNIEKE personen met een eigen ontwikkeling die binnen een groep SAMEN functioneren.
  • Kinderen en medewerkers dragen verantwoordelijkheid voor ZICHZELF én de OMGEVING.
  • Scholen zijn UNIEK en SAMEN kunnen we veel.
  • Wij zijn in de gemeente een UNIEKE partner voor openbaar onderwijs, SAMEN met de kinderopvang en het voortgezet onderwijs en het samenwerkingsverband bieden wij een doorgaande lijn.

 

samen uniek