Spring naar de inhoud

Directeur bestuurder

Met ingang van 1 januari 2020 is mevrouw J. Drok als directeur-bestuurder benoemd. Zij is gemandateerd door de Raad van Toezicht en integraal verantwoordelijk voor de organisatie. De taken en verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder zijn beschreven in de statuten en te vinden in het handboek ‘Goed bestuur’ van de stichting. De directeur-bestuurder vormt samen met de schoolleiders het managementteam.

samen uniek