Spring naar de inhoud

OBS de Weiert

Over de school

OBS De Weiert is de enige school in het dorp Odoorn. Op dit moment bezoeken bijna 200 kinderen uit voornamelijk Odoorn, Odoornerveen, Klijndijk en Valthe de school. De kinderen zijn verdeeld over acht groepen.
De Weiert is een openbare school. Openbare scholen staan open voor alle kinderen van welke godsdienst of levensbeschouwing dan ook. In groep 8 wordt wekelijks 45 minuten levensbeschouwelijk onderwijs vanuit de Hervormde Gemeente en/of vanuit het Humanistisch Verbond gegeven.

We proberen een klimaat te scheppen waarin orde en regelmaat is en waarin het kind zich veilig voelt en waarin het zich zo goed mogelijk naar eigen mogelijkheden kan ontwikkelen. Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen met plezier komen en iets leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. We willen de kinderen verantwoording bijbrengen voor hun doen en denken en hen leren andermans mening te respecteren en te waarderen. We proberen de kinderen duidelijk te maken, dat ze in een multiculturele wereld leven, waarin ze kennis (moeten) maken en rekening houden met andere culturen en levenswijzen. Daarnaast zijn we in 2002 gestart met de implementatie van het BAS – traject. We kunnen dit traject als volgt beschrijven: De druk op basisscholen om het onderwijs af te stemmen op de pedagogische en didactische behoeften van kinderen neemt toe. De verschillen tussen kinderen binnen één leeftijdsgroep worden groter. Ten dele kan deze druk verklaard worden door de ontwikkeling waarin scholen zich steeds vaker voor hun onderwijsresultaten moeten verantwoorden, zowel naar ouders, bestuur als de overheid.

Scholen op de kaart

Daltonschool Ees

Daltonschool Ees, Schoolstraat, Ees, Nederland

Sinds 24 augustus 1990 is onze school officieel een Daltonschool. Op de Daltonschool leren we kinderen verantwoordelijk te zijn, zelfstandig…

Montessorischool Borger

Molenstraat 3b, 9531 CH Borger

Het onderwijs dat wordt gegeven op de Montessorischool is geschikt voor ieder kind. Binnen onze school gaan we uit van…

OBS 75

Nieuw Buinen 75, Zuiderdiep 3, 9521 AA Nieuw-Buinen, Nederland

O.B.S. 75 is een openbare basisschool in Nieuw-Buinen en de kinderen komen uit Nieuw-Buinen, Buinerveen, Buinen, Drouwenerveen en Drouwenermond Als…

OBS de Aanloop

De Aanloop, Wilhelminalaan, Valthermond, Nederland

Openbare basisschool de Aanloop is een school die volop in beweging en ontwikkeling is. “Met een Goede Aanloop kom je…

OBS de Linderakkers

Linderakkers 3

OBS De Linderakkers is een fijne dorpsschool. Momenteel bezoeken ongeveer 70 kinderen de school, verdeeld over 4 combinatiegroepen. Wij vinden…

OBS de Meander

Molenstraat 3b, 9531 CH Borger, Nederland

Wij zijn een openbare basisschool en geven onderwijs aan ongeveer 180 kinderen verdeeld over 8 groepen. Sinds 2013 zijn wij…

OBS de Poolster

Noorderdiep 129, 9521 BC Nieuw-Buinen, Nederland

Als openbare basisschool zijn wij ontstaan uit een fusie tussen O.B.S. 24 en O.B.S. Parklaan en wij zijn gevestigd in…

OBS de Weiert

De Goorns 28, Odoorn, Nederland

OBS De Weiert is de enige school in het dorp Odoorn. Op dit moment bezoeken bijna 200 kinderen uit voornamelijk…

OBS de Westhoek

Schoolstraat 27, 2e Exloermond, Nederland

De Westhoek is een openbare basisschool. Iedereen is welkom, ongeacht geloof of overtuiging. Bij ons gaan kinderen met plezier naar…

OBS de Zweng

Hoofdstraat 62, Exloo, Nederland

OBS De Zweng biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving, waarin een kind zich naar eigen kunnen, kan ontwikkelen. De…

OBS Ekkelhof

De Ekkelhof, Schoolstraat, Drouwen, Nederland

OBS Ekkelhof is een kleine dorpsschool met ongeveer 70 kinderen, verdeeld over vier combinatiegroepen. De kinderen zijn afkomstig uit de dorpen Drouwen, Bronneger, Buinen, Drouwenerveen en Gasselte


Contactinformatie

samen uniek